کاربرد TA برای کوچ‌ها

توضیح درباره دوره

کوچ‌ها در سراسر جهان در حال یادگیری و تمرین مداوم برای ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی خود هستند. امروزه TA یکی از برجسته‌ترین ابزارهایی است که کوچ‌ها با استفاده از آن به خودشناسی بیشتر و پرورش تفکر بالغانه خود کمک می‌کنند. علاوه بر این، تسلط بر مفاهیم TA در جلسات کوچینگ باعث بهبود نگرش کوچ‌ها نسبت به خود، مراجعین و کوچینگ می‌شود.

در این دوره قرار است با ۶ عنوان اصلی مبحث تحلیل رفتار آشنا شوید و از آنها در جهت خودشناسی و موثر بودن جلسات کوچینگ استفاده کنید. این مباحث شامل موارد زیر می‌باشد:

  • حالتهای من
  • بازی‌ها
  • پیش نویس ها
  • نوازش
  • سائق‌ها
  • وضعیت زندگی

این دوره آموزش TA نیست بلکه در مورد این است که چطور به عنوان یک کوچ از این ابزارها برای خودشناسی و در جهت ارتقا روابطمان با مراجعین در جلسات کوچینگ استفاده کنیم.

مخاطبان دوره

اهداف آموزشی

اهداف آموزش این دوره شامل:

تیم آموزشی

کوچ‌های حرفه‌ای با اعتبارنامه PCC هستند که محتوای آموزشی را ارائه می‌دهند.

مدرسین

نازنین سخاوتی

مدرس و منتور / کوچ PCC

مسعود کریمی

مدرس و منتور / کوچ PCC

دستاوردهای این دوره

پیش نیاز دوره

این دوره به غیر از کوچ بودن، پیش نیاز دیگری ندارد.

روش آموزشی

محور آموزش بر مبنای مشارکت، تمرین و تجربه طراحی شده‌است. فراگیران به گروه‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند و در بین جلسات به تمرین نیز می‌پردازند.

کاربرد TA

مشخصات دوره

گروه ۱

شما می‌توانید جهت مشاوره با یکی از کوچ‌های حرفه‌ای مدرسه کوچینگ ویز ایران، با ما تماس حاصل نمایید.