مدرسین و منتورها

مدرسین و منتورهای ما کوچ‌های حرفه‌ای دارای اعتبارنامه ICF هستند، با رفتن روی هر عکس و کیلیک روی آیکون لینکدین می‌توانید وارد لینکدین مدرس و یا منتور شوید.

بهاره گوهرین

مدرس و منتور / کوچ MCC

زهرا آصفی

منتور / کوچ PCC

علی خالویی

مدرس و منتور / کوچ PCC

نازنین سخاوتی

مدرس و منتور / کوچ PCC

جواد فیض

مدرس و منتور / کوچ PCC

ندا جاهد مطلق

مدرس و منتور / کوچ PCC

مسعود کریمی

مدرس و منتور / کوچ PCC

نغمه غفوری

مدرس و منتور / کوچ PCC

پروشات قاضی‌زاده

مدرس / کوچ PCC

روزبه بهرامی

مدرس و منتور/ کوچ PCC

مبین بهرازفر

منتور/ کوچ PCC

محمدرضا احمدی

منتور/ کوچ PCC

آناهیتا عرب‌عامری

منتور/ کوچ PCC

امین وجگانی

مدرس و منتور / کوچ PCC