اخبار

اخبار بروزرسانی شده درباره مدرسه بین‌المللی کوچینگ ویز خاورمیانه و فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، در این بخش اطلاع‌رسانی می‌شوند.

از آنجا که «تخصص و کیفیت» و «تعهد به اصول اخلاقی» دو موضوع اصلی مورد نیاز برای ارائه خدمات تخصصی کوچینگ، آموزش و مشاوره محسوب می‌شود ...