فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)، یکی از سازمان‌های پیشرو در توسعه حرفه کوچینگ و رشد کوچ‌ها است. این فدراسیون با تعیین استانداردهای رشد و پیشرفت حرفه کوچینگ، ارائه اعتبارنامه‌‌های معتبر و مستقل و همچنین ایجاد یک شبکه جهانی از متخصصان کوچینگ و فارغ‌التحصیلان کوچینگ، در سراسر جهان در حال فعالیت و گسترش فرهنگ کوچینگ است.

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، همانند بسیاری از سازمان‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی در راستای ارائه خدمات بهتر در محیطی امن برای مخاطبان خود،‌ منشور اخلاقی خود را بر اساس حفظ اصول و حقوق انسانی تهیه و ارائه کرده است.
ارائه خدمات کوچینگی همانند هر خدمات دیگری نیاز به قرار گرفتن در یک چارچوب رسمی و مورد توافق طرفین دارد. وجود یک قرارداد یا توافقنامه استاندارد و مورد تایید فدراسیون بین‌المللی کوچینگ بعنوان یک نمونه قابل اعتماد، می‌تواند زیربنای مناسبی برای تنظیم توافقنامه برای کوچ‌ها باشد.
در جلسات کوچینگ،‌ موضوعات گوناگونی مطرح می‌شوند که برخی از آنها نیاز به همراهی تخصص‌های دیگری دارند. یکی از اصول اخلاقی و مهارت‌های کوچ حرفه‌ای تشخیص زمان مناسب برای ارجاع مراجع خود به متخصصان و همکاران دیگر است.
فدراسیون بین‌المللی کوچینگ در راستای یکپارچه‌سازی رویکرد کوچینگی و ارائه خدمات به صورت ساختارمند، ۸ شایستگی بنیادین را تدوین کرده‌ است. این شایستگی‌ها شامل رعایت اصول اخلاقی، پاسچر کوچ، مهارت‌های کوچینگی و سایر موارد مهم و کلیدی در کوچینگ است.