معرفی کتاب

در این بخش، در راستای ایجاد آگاهی از منابع مهم و جدید، به معرفی کتاب‌هایی در زمینه کوچینگ، مدیریت، رهبری و سرمایه انسانی در سازمان‌ها پرداخته می‌شود.

جاناتان لیوینگستون، یک مرغ دریایی است که دوست ندارد مثل هزاران مرغ دریایی دیگر فقط به فکر خوردن و خوابیدن و گذران زندگی باشد...