مشارکت ها

ما در مدرسه کوچینگ ویز به هم‌افزایی و خرد جمعی باور داریم. از این رو به جهت گسترش فرهنگ و آموزش کوچینگ بر آن شدیم که با دیگر مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها همکاری و مشارکتی فعال ایجاد کنیم. از این میان می توان به همکاری و مشارکت‌های زیر اشاره کنیم:

دانشگاه علامه طباطبایی

تفاهم نامه ای مبنی بر مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مهارت‌های کوچینگ، بر طبق جلسات برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی و مدرسه کوچینگ ویز امضا شده که در راستای ماموریت برای دو طرف تعریف شده است.

مدرسه کسب و کار تکاپو

در راستای رسیدن به اهداف آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگ‏سازی از طریق همکاری و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های علمی-پژوهشی، بین مدرسه کوچینگ ویز و مدرسه تکاپو تفاهم نامه ای شکل گرفته است