مسئولیت اجتماعی

همواره یکی از دغدغه‌های ما در مدرسه کوچینگ ویز، همراهی با جامعه و رشد اعضای آن است. از این رو همکاری با انجمن‌ها و موسسات خیره را جزو مسئولیت‌های اجتماعی خود قرار داده‌ایم و برای آن‌ها خدمات آموزشی و کوچینگی ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.

پیاده سازی کوچینگ سازمانی

مدرسه کوچینگ ویز، پیاده‌سازی کوچینگ سازمانی در سازمان‌ها را از مسئولیت اجتماعی خود می‌داند. این دغدغه از آنجا شروع شد، که سازمان‌ها یا با پیاده سازی فرهنگ ‌کوچینگ سازمانی آشنا نبودند و یا کوچینگ سازمانی را به اشتباه پیاده‌سازی کرده‌بودند و به خاطر عدم اثربخشی، مایل به استفاده از کوچینگ سازمانی در سازمان خود نبودند.

پیاده‌سازی صحیح کوچینگ در سازمان‌ها باعث افزایش تعلق و دلبستگی کارکنان، پیشبرد اهداف سازمانی، توسعه فردی کارکنان، جانشین پروری و غیره می‌شود.

از این رو، در بهمن ماه ۱۳۹۸ به صورت داوطلبانه و در راستای مسئولیت اجتماعی مدرسه کوچینگ ویز، در ۴ سازمان از جمله گروه مپنا، داروسازی دکتر عبیدی، ایرانسل و گروه علی‌بابا، فرهنگ کوچینگ سازمانی را پیاده‌سازی کردیم.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

از آنجا که «تخصص و کیفیت» و «تعهد به اصول اخلاقی» دو موضوع اصلی مورد نیاز برای ارائه خدمات تخصصی کوچینگ، آموزش و مشاوره محسوب می‌شود، در همکاری مدرسه کوچینگ ویز و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به ‌دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از توان حرفه‌ای یکدیگر بتوانیم همدیگر را در امر آموزش و حمایت علمی و فرهنگی و تبلیغاتی بطوری که مطابق با اصول ارزشی مشترک دوطرف باشد یاری رسانیم، از این رو تفاهم‌نامه‌ای برای این هم‌افزایی منعقد و امضا شد.

شرکت توسعه راهبری امکان

در راستای ایجاد و توسعه بسترهای لازم به منظور توسعه افراد، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بخش خصوصی با هدف توسعه ملی و ارتقا جایگاه اقتصادی ایران و همچنين فراهم ‌آوردن زمينه‌های همكاری‌ سازنده در توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راه‌اندازی کسب و کار، صنعت و تولید، گردشگری و تجارت بین‌الملل به ویژه در منطقه ساحلی مکران و سایر مناطق آزاد کشور و همچنین پارک‌های نوآوری و فناوری ملی و استانی ایران، در زمینه آموزش و ارائه خدمات کوچینگ میان مدرسه کوچینگ ویز و شرکت توسعه راهبری امکان اقدام به امضای تفاهم‌نامه ای کرده‌ایم.

موسسه خیریه محک

از آنجا که «تخصص و کیفیت» و «تعهد به اصول اخلاقی» دو موضوع اصلی مورد نیاز برای ارائه خدمات تخصصی کوچینگ، آموزش و مشاوره محسوب می‌شود، در همکاری کوچینگ ویز و موسسه خیریه محک به‌دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از توان حرفه‌ای هر دو مجموعه بتوانیم یکدیگر را در امر آموزش و حمایت علمی و فرهنگی و تبلیغاتی بطوری که مطابق با اصول ارزشی مشترک دوطرف باشد، یاری رسانیم.