سوپرویژن برای کوچ‌ها

سوپرویژن، همراهی یک سوپروایزر برای ارتقای حرفه‌ی کوچینگ شماست. این همراهی باعث می‌شود تجربیاتی که در تعامل با مراجعان کسب کرده‌اید، تبدیل به منبع جدیدی برای یادگیری و ایفای نقش موثرتری بعنوان کوچ در جلسات ‌شود. سوپرویژن ویژه کوچ‌های حرفه‌ای، در طول آموزش و در دوران حرفه کوچینگ مورد نیاز است تا کوچ همواره از بودن در مسیر رشد و یادگیری اطمینان داشته باشد.

بهاره گوهرین به عنوان سوپروایزر، در مورد اهدافی که در ارتباط با عملکرد کوچینگی شما، این جلسات را همراهی می‌کند.

در سوپرویژن به مباحث زیر پرداخته می‌شود:

مزایای سوپرویژن

جهت درخواست جلسه فرم زیر را تکمیل نمایید: