وبینار تاب‌آوری در دنیای امروز

توضیح درباره ورکشاپ

تاب‌آوری کنار آمدن با شکست‌ها و بازیابی پس از آن است که نشان‌دهنده مدیریت شکست‌های زندگی و سازگاریست.
 
افراد تاب‌آور دارای :

در این وبینار بهاره گوهرین، کوچ MCC و نماینده کوچینگ ویز بین المللی در خاور‌میانه، در مورد تاب‌آوری، میزان اهمیت آن در دنیای امروز و اینکه چطور می‌توانیم تاب‌آور شویم با شما عزیزان گفتگو می‌کنند.

مدرس

بهاره گوهرین

مدرس و منتور / کوچ MCC

ثبت نام در ورکشاپ

وبینار تاب‌‌آوری

شما می‌توانید جهت مشاوره با یکی از کوچ‌های حرفه‌ای مدرسه کوچینگ ویز ایران، با ما تماس حاصل نمایید.