آموزش کوچینگ؛ دوره آنلاین و حضوری

دوره‌های بلندمدتی هستند که ‌تمرکز اصلی آنها،‌ بر آموزش مهارت‌ها و ابزارهای کوچینگ است. چه در دوره‌ای مانند «آموزش کوچ حرفه‌ای» که هدف آن پرورش کوچ‌های بین‌المللی است و چه در دوره‌هایی مانند «مدیر در نقش کوچ» و «کوچینگ تیمی»، از ابزارها و مهارت‌ها در مدیریت و پیشبرد اهداف تیمی و سازمانی استفاده شود.

مخاطبان اصلی دوره‌ آموزش کوچ حرفه‌ای، افرادی هستند که می‌خواهند کوچینگ را در قالب یک حرفه و تخصص بیاموزند و در نقش کوچ حرفه‌ای فعالیت کنند. در پایان هر دوره، گروهی از فارغ‌التحصیلان بعنوان کوچ سازمانی، مدیران و کارکنان سازمان خود را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی همراهی کرده و گروه دیگر نیز بعنوان کوچ زندگی (Life Coach)، مشغول به فعالیت می‌شوند.

دوره کوچینگ تیمی که به نمایندگی ازمجموعه Team Intelligence کشور فرانسه برگزار می‌شود، از بروزترین متدلوژی و محتوای آموزشی بهره‌مند است. مخاطبان این دوره افرادی هستند که با تیم‌های گوناگون کاری همکاری داشته و یا مسئولیت مدیریت آنها را برعهده دارند. این دوره براساس روانشناسی اجتماعی طراحی شده و در جهت بهبود عملکرد و پویایی از آن‌ استفاده می‌شود.

مخاطبان دوره‌ مدیر در نقش کوچ (Manager as a Coach)، مدیرانی هستند که برای افزایش توان تخصصی و مهارت‌های نرم مانند، تسهیلگری، حل چالش، همدلی، شنیدن و پرسشگری، ارائه بازخورد، رهبری و سبک‌های راهبری در سازمان، در این دوره شرکت می‌کنند. مدیران در طی این دوره، مدل‌های ذهنی خود را شناخته و در جهت ایجاد ذهنیت کوچینگی، به تمرین می‌پردازند و از مهارت‌های کوچینگ برای رسیدن به اهداف خود و سازمان استفاده می‌کنند.